Senast uppdaterade projekt

Havet – Blå vækst i nord – NordMar BioRefine

Senast uppdaterad:
2021-09-15 13:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 101469
Budgetpost: 8031 - Havet - Blå vækst i nord
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Bæredygtige Byer

Senast uppdaterad:
2021-09-15 11:18
Ramkontrakt
Projektnummer: 102201
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Förlängning av insatsen om förvaltning av den Nordiska arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion med begränsade uppgifter

Senast uppdaterad:
2021-09-14 14:43
Standardkontrakt
Projektnummer: 101336
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Digital bridge: Con-necting Nordics business actors with opportunities in Rwanda

Senast uppdaterad:
2021-09-14 13:25
Standardkontrakt
Projektnummer: 102321
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

7th Northern Lights Nordic Baltic Film Festival in Belarus

Senast uppdaterad:
2021-09-14 12:45
Standardkontrakt
Projektnummer: 102317
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Green Recovery post COVID-19 – Nordic and Peruvian experi-ences and solutions

Senast uppdaterad:
2021-09-14 10:25
Standardkontrakt
Projektnummer: 102314
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

When Sexual Privacy Meets Gender-Equality in a Digital World

Senast uppdaterad:
2021-09-13 11:55
Standardkontrakt
Projektnummer: 102248
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Gender Effect grant 2021, Italy

Senast uppdaterad:
2021-09-13 09:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 102194
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seminarium “ Jämlik välfärd och lika rättigheter i Arktis”

Senast uppdaterad:
2021-09-10 14:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102149
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

MR-S: Politiskt prioriterat tema 2019–2021: ”Sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, med särskild fokus på äldre brukare och patienter”

Senast uppdaterad:
2021-09-10 14:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 101404
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

13th Nordic Public Health Conference

Senast uppdaterad:
2021-09-10 14:40
Standardkontrakt
Projektnummer: 101787
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

IFI - NORDIC-INTRO II + III (Nordisk komparativ integrering af flygtninge – en opfølgning)

Senast uppdaterad:
2021-09-10 13:05
Standardkontrakt
Projektnummer: 102085
Budgetpost: 8411 - Politiske initiativer i nærområderne
Status: Aktivt
Se fler detaljer

ARKO

Senast uppdaterad:
2021-09-10 12:17
Ramkontrakt
Projektnummer: 101085
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk arbeidsgruppe for Miljø og Økonomi NME

Senast uppdaterad:
2021-09-09 16:08
Ramkontrakt
Projektnummer: 101305
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

Senast uppdaterad:
2021-09-09 16:03
Ramkontrakt
Projektnummer: 101735
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Samverkan kring hållbara godstransporter

Senast uppdaterad:
2021-09-09 16:01
Ramkontrakt
Projektnummer: 102305
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Finlands sektorspecifikke aktiviteter 2021

Senast uppdaterad:
2021-09-09 15:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102212
Budgetpost: 2505 - Dispositionsmidler Uddannelse og forskning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Northern Lights 2020

Senast uppdaterad:
2021-09-09 15:41
Standardkontrakt
Projektnummer: 101473
Budgetpost: 2553 - Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk netværk om udveksling af oplysninger i potentielle sager om menneskehandel

Senast uppdaterad:
2021-09-09 15:37
Standardkontrakt
Projektnummer: 101020
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Biological significance of temporary threshold shift (TTS) in harbour porpoises

Senast uppdaterad:
2021-09-09 15:35
Standardkontrakt
Projektnummer: 101018
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 2 av 25