Senast uppdaterade projekt

Utbildning för hållbar utveckling (4.5)

Senast uppdaterad:
2024-06-21 09:04
Ramkontrakt
Projektnummer: 102333
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Demokrati, inkludering och sammanhållningskraft del 4 (2024)

Senast uppdaterad:
2024-06-21 09:04
Standardkontrakt
Projektnummer: 102901
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Drift og koordinering av Nordisk Ungdomspulje for klima og biodiversitet

Senast uppdaterad:
2024-06-21 08:40
Standardkontrakt
Projektnummer: 103091
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Ottawa Nordic embassy coop 2023

Senast uppdaterad:
2024-06-20 11:05
Standardkontrakt
Projektnummer: 102677
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

History in Exile: Dialogue on Russian Memory and History Politics in the Nordic and Baltic Countries

Senast uppdaterad:
2024-06-19 14:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 103070
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nature-based solutions in open wetlands restoration for biodiversity, water quality improvement and climate mitigation

Senast uppdaterad:
2024-06-19 14:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 103068
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Co-Lab-4-Generations: Connecting History with Courage in Creation

Senast uppdaterad:
2024-06-19 13:33
Standardkontrakt
Projektnummer: 103072
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Arktiske Bølger på Iceland Airwaves-festivalen i 2023

Senast uppdaterad:
2024-06-19 11:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 102933
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Alliance Iceland-Sweden-Quebec: "Women of the North"

Senast uppdaterad:
2024-06-19 11:41
Standardkontrakt
Projektnummer: 102774
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Symposium on Arctic Marine Plastic Pollution 2023

Senast uppdaterad:
2024-06-19 11:40
Standardkontrakt
Projektnummer: 102648
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbejde om atmosfærisk måling og luftmonitorering

Senast uppdaterad:
2024-06-19 11:39
Standardkontrakt
Projektnummer: 102647
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NextGenDemocracy

Senast uppdaterad:
2024-06-18 12:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 103076
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Streamlined measuring of municipal waste

Senast uppdaterad:
2024-06-18 09:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 102900
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Stöd i utveckling av nytt samarbetsprogram Miljö och klimat 2025-2030

Senast uppdaterad:
2024-06-17 09:35
Standardkontrakt
Projektnummer: 102868
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Best Practices from the Nordic Region: Strengthening Civil Society Organizations of Latvia and Ukraine and Enhancing Support Systems for Gender-Based Violence Victims

Senast uppdaterad:
2024-06-14 13:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 103071
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic GovTech Innovation Initiative

Senast uppdaterad:
2024-06-13 13:48
Standardkontrakt
Projektnummer: 103024
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Integrative Approaches to Labor Exploitation and Work-related crime: Knowledge translation, transfer and exchange in the Nordic Context (INTEGRATE)

Senast uppdaterad:
2024-06-13 09:08
Standardkontrakt
Projektnummer: 103048
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

PN1

Senast uppdaterad:
2024-06-11 13:52
Standardkontrakt
Projektnummer: 101776
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Sveriges ordförandeskap i MR-A 2024

Senast uppdaterad:
2024-06-10 12:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 103087
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Vattenförvaltningskonferens

Senast uppdaterad:
2024-06-10 09:09
Standardkontrakt
Projektnummer: 103057
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 2 av 15