Senast uppdaterade projekt

Nordic-Russian Network for Climate Journalism

Senast uppdaterad:
2022-06-20 13:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 102353
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Etablering af en fælles nordisk civilsamfundsplatform på socialområdet

Senast uppdaterad:
2022-06-20 10:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 102578
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Att främja ett miljövänligt och hälsosamt livsmedelssystem (Agenda 2030)

Senast uppdaterad:
2022-06-20 10:46
Standardkontrakt
Projektnummer: 101278
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tech & Inclusion for Social Sustainability - A Transatlantic Discussion

Senast uppdaterad:
2022-06-20 10:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 102323
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Atomberedskapsøvelse 2022 / Nuclear emergency preparedness and response exercise 2022

Senast uppdaterad:
2022-06-17 14:14
Standardkontrakt
Projektnummer: 102401
Budgetpost: 8410 - Politiska prioriteringar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

New Nordic Cuisine: Driving Sustainable Production and Consumption

Senast uppdaterad:
2022-06-17 07:13
Standardkontrakt
Projektnummer: 102574
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Great Taste. Zero Waste - A Baltic Sea Region Food Waste Manifesto - Contract

Senast uppdaterad:
2022-06-17 07:08
Standardkontrakt
Projektnummer: 102570
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

The Belarus Research Network on the Neighbourhood Policy

Senast uppdaterad:
2022-06-16 11:18
Standardkontrakt
Projektnummer: 102341
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

ECONOR V - Statistics Norway

Senast uppdaterad:
2022-06-16 09:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102450
Budgetpost: 0870 - Arktisk samarbeidsprogram
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Samverkan kring hållbara godstransporter

Senast uppdaterad:
2022-06-15 15:13
Ramkontrakt
Projektnummer: 102305
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

How to make maximum of Nordic experience in waste management? Case of Nordic cooperation with Georgia and Armenia

Senast uppdaterad:
2022-06-15 13:41
Standardkontrakt
Projektnummer: 102562
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Manila is Sinking! - Climate & Enviroenmental Awareness and Solutions in the Philippines

Senast uppdaterad:
2022-06-15 12:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 102568
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Talks in Latvia

Senast uppdaterad:
2022-06-15 10:50
Standardkontrakt
Projektnummer: 102550
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Moby Dick tour in Quebec

Senast uppdaterad:
2022-06-15 10:05
Standardkontrakt
Projektnummer: 102583
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

IS Formanskabsprojekt Digital tourism

Senast uppdaterad:
2022-06-14 15:48
Standardkontrakt
Projektnummer: 101463
Budgetpost: 8032 - Bæredygtig turisme i norden
Status: Aktivt
Se fler detaljer

IFI - The Nordic Red Cross Integration Network

Senast uppdaterad:
2022-06-14 14:15
Standardkontrakt
Projektnummer: 101949
Budgetpost: 8411 - Politiske initiativer i nærområderne
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic-Baltic Marine Spatial Management Tool

Senast uppdaterad:
2022-06-13 12:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102587
Budgetpost: 8530 - MR-Digital
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Global Challenges - Calls forfuture sustainable initiatives - Globale

Senast uppdaterad:
2022-06-13 11:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102579
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Baltic Environmental Moot Court

Senast uppdaterad:
2022-06-13 10:14
Standardkontrakt
Projektnummer: 102339
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

22 Samekongressen- Samerådet

Senast uppdaterad:
2022-06-10 09:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102451
Budgetpost: 0870 - Arktisk samarbeidsprogram
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 2 av 24