Senast uppdaterade projekt

SPROGSAMARBEJDET- Revitalisering av små språk

Senast uppdaterad:
2022-05-16 13:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 101414
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Samisk kunstnerråd 2021

Senast uppdaterad:
2022-05-16 13:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 102178
Budgetpost: 2234 - Samiskt samarbete
Status: Aktivt
Se fler detaljer

How to make maximum of Nordic experience in waste management? Case of Nordic cooperation with Georgia and Armenia

Senast uppdaterad:
2022-05-16 10:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 102562
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk arbeidsgruppe for Hav og Kyst NHK

Senast uppdaterad:
2022-05-12 15:12
Ramkontrakt
Projektnummer: 101302
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Webinar om sosial bærekraft

Senast uppdaterad:
2022-05-12 15:04
Standardkontrakt
Projektnummer: 102490
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seminar Grønn Skipsfart i Norden: Green shipping – Nordic actions to foster European and global zero emission shipping

Senast uppdaterad:
2022-05-12 15:03
Standardkontrakt
Projektnummer: 102489
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NEFCO Nordiska Miljöutvecklingsfonden

Senast uppdaterad:
2022-05-12 15:02
Ramkontrakt
Projektnummer: 102447
Budgetpost: 3320 - NEFCOS Miljøudviklingsfond
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Climate Neutral Nordic

Senast uppdaterad:
2022-05-12 14:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 102411
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Samverkan kring hållbara godstransporter

Senast uppdaterad:
2022-05-12 14:58
Ramkontrakt
Projektnummer: 102305
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Climate Neutral Nordic

Senast uppdaterad:
2022-05-12 14:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102277
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

Senast uppdaterad:
2022-05-12 14:55
Ramkontrakt
Projektnummer: 101735
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk arbeidsgruppe for Miljø og Økonomi NME

Senast uppdaterad:
2022-05-12 14:54
Ramkontrakt
Projektnummer: 101305
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Arbejdsliv i Norden 2019-2021

Senast uppdaterad:
2022-05-12 10:36
Ramkontrakt
Projektnummer: 101266
Budgetpost: 4130 - Kommunikation om arbetsliv
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Situasjonsanalyse selvmordsforebygging

Senast uppdaterad:
2022-05-12 09:54
Standardkontrakt
Projektnummer: 102508
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Högerextremism i Norden

Senast uppdaterad:
2022-05-11 13:17
Standardkontrakt
Projektnummer: 101874
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

WGEMA-konferanse med seminar om fremtidens apotek

Senast uppdaterad:
2022-05-09 14:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 102502
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Green: Striving for Sustainability - Nordic Days in Tehran 2022

Senast uppdaterad:
2022-05-09 12:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 102320
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt samarbete kring erfarenhetsutbyte och forskning kring pakkeforlob

Senast uppdaterad:
2022-05-09 11:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 101282
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Straffrättsgruppens möte 2020

Senast uppdaterad:
2022-05-09 10:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 101933
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Sustainability Workshops – Mexico/The Nordics

Senast uppdaterad:
2022-05-09 09:09
Standardkontrakt
Projektnummer: 102324
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 2 av 24