Senast uppdaterade projekt

Northern Lights 2023

Senast uppdaterad:
2022-01-14 09:24
Standardkontrakt
Projektnummer: 102392
Budgetpost: 2506 - Strategisk nordisk uddannelsessamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt nätverk för smittskydd och vårdhygien

Senast uppdaterad:
2022-01-13 13:39
Standardkontrakt
Projektnummer: 102412
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic-Canadian Fellowship in Environmental Journalism

Senast uppdaterad:
2022-01-13 10:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 102138
Budgetpost: 2208 - Strategiska satsningar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic review group on highly-specialised treatment 2021-

Senast uppdaterad:
2022-01-12 12:10
Standardkontrakt
Projektnummer: 102215
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

MR-A: Finlands ordförandeskapsmedel 2021

Senast uppdaterad:
2022-01-12 11:56
Standardkontrakt
Projektnummer: 102083
Budgetpost: 4110 - Projektmedel i övrigt – Arbejdsliv
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Ordförandeskapskonferens: Framtidens arbete

Senast uppdaterad:
2022-01-12 11:55
Standardkontrakt
Projektnummer: 102208
Budgetpost: 4111 - Arbetslivs fasta utskott
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Finlands ordförandeskapsaktiviterer år 2021 (S-sektor)

Senast uppdaterad:
2022-01-12 11:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 102213
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Udvalgsækreter i Arbeidsmarkedsudvalget 2021

Senast uppdaterad:
2022-01-11 14:17
Standardkontrakt
Projektnummer: 102417
Budgetpost: 4111 - Arbetslivs fasta utskott
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring - programperiode 2018 - 2022

Senast uppdaterad:
2022-01-10 15:29
Ramkontrakt
Projektnummer: 101054
Budgetpost: 3127 - Politikudvikling voksnes læring
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SPROGSAMARBEJDET - Språkpiloterne 2022

Senast uppdaterad:
2022-01-10 10:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 101416
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiska perspektiv på grön återhämtning

Senast uppdaterad:
2022-01-10 10:21
Ramkontrakt
Projektnummer: 102126
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SPROGSAMARBEJDET - Perlespråkkurser 2019-2022

Senast uppdaterad:
2022-01-10 09:55
Standardkontrakt
Projektnummer: 101417
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SPROGSAMARBEJDET - Nordspråk 2019-2022

Senast uppdaterad:
2022-01-10 09:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 101426
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SPROGSAMARBEJDET - Nordkurs

Senast uppdaterad:
2022-01-10 09:00
Standardkontrakt
Projektnummer: 101427
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Exploring domestic tourism in the Nordics

Senast uppdaterad:
2022-01-07 15:48
Standardkontrakt
Projektnummer: 102443
Budgetpost: 5140 - Projektmedel Näring
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Networking for East Atlantic Flyway migratory birds in protected areas of Belarus, Iceland, Norway, and Poland

Senast uppdaterad:
2022-01-07 15:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 102342
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Norges sektorspecifikke aktiviteter 2022

Senast uppdaterad:
2022-01-07 15:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102413
Budgetpost: 2506 - Strategisk nordisk uddannelsessamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Fossil Fuel Subsidy Reform

Senast uppdaterad:
2022-01-07 13:46
Ramkontrakt
Projektnummer: 101825
Budgetpost: 8510 - Nye tværgående initiativer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Sustainability in Penang

Senast uppdaterad:
2022-01-07 11:19
Standardkontrakt
Projektnummer: 101734
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Forskarutbyte mellan de nordiska utrikespolitiska instituten

Senast uppdaterad:
2022-01-07 10:50
Standardkontrakt
Projektnummer: 101387
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 20