Senast uppdaterade projekt

NordMar PlasticRISK

Senast uppdaterad:
2021-09-23 14:16
Standardkontrakt
Projektnummer: 101380
Budgetpost: 6510 - Projektmidler Jordbrug
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Future challenges – Nordic solutions 2.0

Senast uppdaterad:
2021-09-22 15:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 102159
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Gender Effect grant 2021, Turkey

Senast uppdaterad:
2021-09-22 09:49
Standardkontrakt
Projektnummer: 102195
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

IS Formandskabsprojekt NordMar Havne

Senast uppdaterad:
2021-09-21 14:11
Standardkontrakt
Projektnummer: 101464
Budgetpost: 8031 - Havet - Blå vækst i nord
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NORA 2020

Senast uppdaterad:
2021-09-21 13:15
Ramkontrakt
Projektnummer: 101985
Budgetpost: 5151 - NORA
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk toppmöte för psykisk hälsa 2021

Senast uppdaterad:
2021-09-21 12:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 101678
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiska perspektiv på grön återhämtning

Senast uppdaterad:
2021-09-21 10:05
Ramkontrakt
Projektnummer: 102126
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Klimatomställning i Norden

Senast uppdaterad:
2021-09-21 10:01
Ramkontrakt
Projektnummer: 102166
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Embassies in Washington DC. Pride

Senast uppdaterad:
2021-09-21 08:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 101204
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NordCompostEd

Senast uppdaterad:
2021-09-17 14:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 101763
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nopef TF

Senast uppdaterad:
2021-09-17 09:15
Ramkontrakt
Projektnummer: 101886
Budgetpost: 5280 - Nopef
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NORDPLUS - Ny statistikkløsning for Nordplus

Senast uppdaterad:
2021-09-16 15:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 101368
Budgetpost: 2513 - Nordplus
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NordMob - Nordic project on cross-border mobility and benefits 2016-2018 Formandskabsprojekt

Senast uppdaterad:
2021-09-16 15:08
Ramkontrakt
Projektnummer: 100811
Budgetpost: 8012 - Statistisk utredning över nordisk rörlighet och förmåner över gränserna
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NKJ - Ny Nordisk Mad 2021-2023

Senast uppdaterad:
2021-09-16 11:17
Ramkontrakt
Projektnummer: 102257
Budgetpost: 6420 - Ny nordisk Mad
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Where do we go from here: Making Music After Corona

Senast uppdaterad:
2021-09-16 10:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102276
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Bottenviksbåge Bothnian Arc rf 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2021-09-16 10:00
Ramkontrakt
Projektnummer: 102299
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Connectivity between terrestrial vegetation and aquatic food webs in the changing Arctic

Senast uppdaterad:
2021-09-16 10:00
Standardkontrakt
Projektnummer: 102274
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Management of clubroot disease in Quebec and the Nordic countries: learning from each other

Senast uppdaterad:
2021-09-15 14:49
Standardkontrakt
Projektnummer: 102273
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Co-curator of the Y CHOREGRAPHY festival in Copenhagen, international artistic collaboration

Senast uppdaterad:
2021-09-15 14:30
Standardkontrakt
Projektnummer: 102272
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SMARTIE - SMart young Adults' Responsiveness To Information in extraordinary Events

Senast uppdaterad:
2021-09-15 14:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 102268
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 25