Senast uppdaterade projekt

Den nordiske ekspertgruppe om familieret - møte 2023

Senast uppdaterad:
2023-03-23 14:22
Standardkontrakt
Projektnummer: 102808
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nopef TF 2023 -2024

Senast uppdaterad:
2023-03-23 11:33
Ramkontrakt
Projektnummer: 102721
Budgetpost: 5280 - Nopef
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Mobility 2 - forstudie

Senast uppdaterad:
2023-03-23 09:13
Standardkontrakt
Projektnummer: 102599
Budgetpost: 1013 - Statistik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Inklusion af voksne indvandrere i uddannelse, arbejdsliv og samfundet

Senast uppdaterad:
2023-03-23 09:04
Standardkontrakt
Projektnummer: 102614
Budgetpost: 2506 - Strategisk nordisk uddannelsessamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Talks Turkiye

Senast uppdaterad:
2023-03-22 15:22
Standardkontrakt
Projektnummer: 102786
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Dialogues 2020: Sustainable Visions, Sustainable Practices

Senast uppdaterad:
2023-03-22 13:14
Standardkontrakt
Projektnummer: 101880
Budgetpost: 8410 - Politiska prioriteringar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

DUBLET - Bæredygtig havøkonomi

Senast uppdaterad:
2023-03-21 10:54
Ramkontrakt
Projektnummer: 102806
Budgetpost: 1061 - Pulje til fremme af et Konkurrencedygtigt Norden
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Scaling Nordic Innovations in Circular Economy Transition and Sustainable Future

Senast uppdaterad:
2023-03-20 11:41
Standardkontrakt
Projektnummer: 102798
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordplus InfoP Åland 2018 - 2022

Senast uppdaterad:
2023-03-20 11:14
Ramkontrakt
Projektnummer: 101077
Budgetpost: 2513 - Nordplus
Status: Aktivt
Se fler detaljer

The Nordics as THE career destination of the future workforce

Senast uppdaterad:
2023-03-20 10:37
Standardkontrakt
Projektnummer: 102794
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Provoke Joy

Senast uppdaterad:
2023-03-20 10:22
Standardkontrakt
Projektnummer: 102793
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbeid for å finne nøkkelen til effektiv forebygging av arbeidsrelaterade nakkesmerter: Slapp av i nakken for å unngå smerter; men hvor lang tid og hvor ofte? - en omfattende analyse av flere studier med elektromygrafiske målinger

Senast uppdaterad:
2023-03-20 10:17
Standardkontrakt
Projektnummer: 102362
Budgetpost: 4111 - Arbetslivs fasta utskott
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Orkester Norden 2022

Senast uppdaterad:
2023-03-19 09:29
Standardkontrakt
Projektnummer: 102467
Budgetpost: 2232 - Övriga kulturverksamheter
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Kulturtoppmøte: Nordisk kultursamarbeid etter pandemien

Senast uppdaterad:
2023-03-19 09:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 102630
Budgetpost: 2208 - Strategiska satsningar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Marknadföring av handbok mot sexuella trakasserier i justitieförvaltningsområdet

Senast uppdaterad:
2023-03-17 15:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 102267
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Litteraturuge 2022

Senast uppdaterad:
2023-03-17 10:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102476
Budgetpost: 1062 - Pulje til fremme af et Socialt Bæredygtigt Norden
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk råds filmpris 2022

Senast uppdaterad:
2023-03-17 10:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102462
Budgetpost: 2206 - Nordisk Råds priser
Status: Aktivt
Se fler detaljer

DK- Fra vision til virkelighed - fremtidige energiløsninger for isolerede områder

Senast uppdaterad:
2023-03-17 09:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 101959
Budgetpost: 8036 - Fra vision til virkelighed - fremtidige energiløsninger for isolerede områder
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Hållbar havsekonomi

Senast uppdaterad:
2023-03-16 11:24
Ramkontrakt
Projektnummer: 102493
Budgetpost: 1061 - Pulje til fremme af et Konkurrencedygtigt Norden
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Portal for språkteknologi for små språk i Norden / A language technology portal for lesser used languages in the Nordic countries

Senast uppdaterad:
2023-03-16 10:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102613
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 18