Senast uppdaterade projekt

Pilotprojekt angående udredning om korruption og hvidvask

Senast uppdaterad:
2021-08-04 13:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 101774
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Sammenheng mellom hav og klimaforandringer - oppfølging på MR-MK beslutning

Senast uppdaterad:
2021-08-04 10:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 101446
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Straffrättsgruppens möte 2020

Senast uppdaterad:
2021-08-04 10:24
Standardkontrakt
Projektnummer: 101933
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Sexess

Senast uppdaterad:
2021-07-29 14:46
Standardkontrakt
Projektnummer: 101777
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

CE-gruppen initierer et arbejde om at reducere mikroplast udslip fra bildæk i linje med budgetkompromis relateret til NR Rek. 17/2018

Senast uppdaterad:
2021-07-14 14:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 101479
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Senast uppdaterad:
2021-07-08 16:29
Standardkontrakt
Projektnummer: 101369
Budgetpost: 4110 - Projektmedel i övrigt – Arbejdsliv
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NORDIC WEEKS IN NORTH- WEST RUSSIA 2021

Senast uppdaterad:
2021-07-07 09:08
Standardkontrakt
Projektnummer: 102300
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk ambassadesamarbejde Berlin 2021

Senast uppdaterad:
2021-07-05 14:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 102285
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Strengthening Nordic-Russian network in promotion of climate

Senast uppdaterad:
2021-07-05 11:40
Standardkontrakt
Projektnummer: 101740
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Cities as drivers for climate action & Redefining waste

Senast uppdaterad:
2021-07-05 10:29
Standardkontrakt
Projektnummer: 102250
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

The Creative Economy – a Driving Force for Sustainable Change

Senast uppdaterad:
2021-07-05 09:49
Standardkontrakt
Projektnummer: 102244
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Gender Effect grant 2021, USA

Senast uppdaterad:
2021-07-02 12:12
Standardkontrakt
Projektnummer: 102196
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Sustainable Economy

Senast uppdaterad:
2021-07-01 12:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 102233
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seminarium “ Jämlik välfärd och lika rättigheter i Arktis”

Senast uppdaterad:
2021-07-01 10:07
Standardkontrakt
Projektnummer: 102149
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk toppmöte för psykisk hälsa 2021

Senast uppdaterad:
2021-07-01 09:52
Standardkontrakt
Projektnummer: 101678
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

IFI - The Nordic Red Cross Integration Network

Senast uppdaterad:
2021-06-29 14:09
Standardkontrakt
Projektnummer: 101949
Budgetpost: 8411 - Politiske initiativer i nærområderne
Status: Aktivt
Se fler detaljer

DK- Fra vision til virkelighed - fremtidige energiløsninger for isolerede områder

Senast uppdaterad:
2021-06-29 08:56
Standardkontrakt
Projektnummer: 101959
Budgetpost: 8036 - Fra vision til virkelighed - fremtidige energiløsninger for isolerede områder
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Filmkontakt Nord 2020

Senast uppdaterad:
2021-06-26 13:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 101892
Budgetpost: 2232 - Övriga kulturverksamheter
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Culture and arts policy dialogues between Canada and the Nordics online (formandskabsprojekt)

Senast uppdaterad:
2021-06-25 13:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102301
Budgetpost: 2208 - Strategiska satsningar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna

Senast uppdaterad:
2021-06-25 12:37
Standardkontrakt
Projektnummer: 102100
Budgetpost: 2203 - Dispostionsmidler Kultur
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 14