Senast uppdaterade projekt

NMKL 2024

Senast uppdaterad:
2024-02-29 09:28
Standardkontrakt
Projektnummer: 102981
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Sveriges ordförandskapsprogram Nordiska ministerrådet 2024, social- och hälsosektorn

Senast uppdaterad:
2024-02-29 08:38
Standardkontrakt
Projektnummer: 102920
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk-baltisk konferens om beredskap inom kultursektorn

Senast uppdaterad:
2024-02-28 12:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 102998
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NMDD ramkontrakt 2024-2026

Senast uppdaterad:
2024-02-26 13:41
Ramkontrakt
Projektnummer: 102977
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Northern Lights 2023

Senast uppdaterad:
2024-02-23 10:29
Standardkontrakt
Projektnummer: 102392
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Vägar till jämställd integration - utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering i Norden Seminarium juni 2024

Senast uppdaterad:
2024-02-22 23:29
Standardkontrakt
Projektnummer: 103005
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb

Senast uppdaterad:
2024-02-22 13:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 101201
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Ungas läsning – vägen framåt för ett socialt hållbart och integrerat Norden

Senast uppdaterad:
2024-02-22 09:45
Standardkontrakt
Projektnummer: 103021
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt MIK-index - Nordic MIL index

Senast uppdaterad:
2024-02-21 09:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102283
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Forvaltningsnetværk mellem små universiteter i Arktis 2023

Senast uppdaterad:
2024-02-21 09:07
Standardkontrakt
Projektnummer: 102934
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

"Sister schools - friendship, development and health" ("Sister schools")

Senast uppdaterad:
2024-02-19 10:56
Standardkontrakt
Projektnummer: 102831
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Talks Turkiye

Senast uppdaterad:
2024-02-16 13:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 102786
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Workshop for konsultasjon og faglig samarbeid med urfolksorganisasjonene, for å bidra til ECONOR V rapporten, The Economy of the North ECONOR 2025

Senast uppdaterad:
2024-02-12 09:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 102952
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Grønne skipsfartskorridorer i Norden - andre fase av pilotprosjektet

Senast uppdaterad:
2024-02-12 08:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102931
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Kulturens återhämtning och förändring i spåren av Coronapandemin

Senast uppdaterad:
2024-02-09 13:17
Standardkontrakt
Projektnummer: 102403
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tillsyn för att motverka avfallsbrottslighet: En komparativ studie av de nordiska ländernas tillsynssystem och arbetsmetoder

Senast uppdaterad:
2024-02-09 09:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102923
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Tegnsprogsnetværk 2024

Senast uppdaterad:
2024-02-08 08:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 102887
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Youth Perspective (NYP)- on mental well-being.

Senast uppdaterad:
2024-02-08 08:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 102929
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Livslångt lärande och kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad i Norden

Senast uppdaterad:
2024-02-07 13:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102653
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Konstnärkollegiet i Rom år 2024 (Circolo Scandinavo)

Senast uppdaterad:
2024-02-06 13:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 102957
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 15