Senast uppdaterade projekt

SDG- Once Only Proof of Concept-pilots

Senast uppdaterad:
2021-10-21 11:09
Standardkontrakt
Projektnummer: 102373
Budgetpost: 8530 - MR-Digital
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Kongres i Synspædagogik 2022

Senast uppdaterad:
2021-10-21 10:29
Standardkontrakt
Projektnummer: 102096
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Marknadföring av handbok mot sexuella trakasserier i justitieförvaltningsområdet

Senast uppdaterad:
2021-10-21 09:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 102267
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbo i blå skog

Senast uppdaterad:
2021-10-21 09:31
Standardkontrakt
Projektnummer: 100873
Budgetpost: 8020 - Blå og grønn bioøkonomi
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Eldre lgbti-personers levekår og livskvalitet i Norden

Senast uppdaterad:
2021-10-20 15:12
Standardkontrakt
Projektnummer: 102389
Budgetpost: 4411 - Strategiske satsninger LGBTI
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Finlands sektorspecifikke aktiviteter 2021

Senast uppdaterad:
2021-10-20 07:54
Standardkontrakt
Projektnummer: 102212
Budgetpost: 2505 - Dispositionsmidler Uddannelse og forskning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Effekter av Covid-19 pandemien på kultursektoren i Norden

Senast uppdaterad:
2021-10-19 15:11
Standardkontrakt
Projektnummer: 102087
Budgetpost: 2208 - Strategiska satsningar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Debutantseminarer på Biskops Arnö 2020

Senast uppdaterad:
2021-10-19 13:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 101885
Budgetpost: 2232 - Övriga kulturverksamheter
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Utbildning för hållbar utveckling (4.5)

Senast uppdaterad:
2021-10-19 10:37
Ramkontrakt
Projektnummer: 102333
Budgetpost: 2506 - Strategisk nordisk uddannelsessamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk arbeidsgruppe for biologisk mangfold NBM

Senast uppdaterad:
2021-10-18 10:23
Ramkontrakt
Projektnummer: 101300
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tilleggsbevilgning toppmøtet for sivilsamfunn 2021 - rundebordssamtaler

Senast uppdaterad:
2021-10-15 15:11
Standardkontrakt
Projektnummer: 102281
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk toppmöte för psykisk hälsa 2021

Senast uppdaterad:
2021-10-15 14:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 101678
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NEFCO Nordiska Miljöutvecklingsfonden

Senast uppdaterad:
2021-10-15 10:07
Ramkontrakt
Projektnummer: 100791
Budgetpost: 3320 - NEFCOS Miljøudviklingsfond
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Climate Neutral Nordic

Senast uppdaterad:
2021-10-12 10:50
Standardkontrakt
Projektnummer: 102277
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

How to make maximum of Nordic clean energy knowledge?

Senast uppdaterad:
2021-10-12 10:19
Standardkontrakt
Projektnummer: 102229
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiska perspektiv på grön återhämtning

Senast uppdaterad:
2021-10-11 17:21
Ramkontrakt
Projektnummer: 102126
Budgetpost: 3311 - Miljøsektorens arbejdsgrupper
Status: Aktivt
Se fler detaljer

DK- Fra vision til virkelighed - fremtidige energiløsninger for isolerede områder

Senast uppdaterad:
2021-10-11 15:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 101959
Budgetpost: 8036 - Fra vision til virkelighed - fremtidige energiløsninger for isolerede områder
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Human Rights Lens

Senast uppdaterad:
2021-10-11 12:35
Standardkontrakt
Projektnummer: 101743
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tracing the spirit of the Nordic Summer University from 1950 to the present and the future

Senast uppdaterad:
2021-10-11 11:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 101348
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Gender Equality Month

Senast uppdaterad:
2021-10-11 11:22
Standardkontrakt
Projektnummer: 101347
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 23