Senast uppdaterade projekt

Activities at the Nordic Embassies in Berlin during Iceland's Presidency of the Nordic Council of Ministers 2023

Senast uppdaterad:
2023-02-03 13:03
Standardkontrakt
Projektnummer: 102726
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Webinar om sosial bærekraft

Senast uppdaterad:
2023-02-03 08:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 102490
Budgetpost: 3310 - Projektmedel - Miljö
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NIOM- rammekontrakt 2022-2024

Senast uppdaterad:
2023-02-02 17:47
Ramkontrakt
Projektnummer: 102331
Budgetpost: 4382 - NIOM A/S - Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Dialogues 2020: Sustainable Visions, Sustainable Practices

Senast uppdaterad:
2023-02-02 15:07
Standardkontrakt
Projektnummer: 101880
Budgetpost: 8410 - Politiska prioriteringar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbejde om atmosfærisk måling og luftmonitorering

Senast uppdaterad:
2023-02-02 10:12
Standardkontrakt
Projektnummer: 102647
Budgetpost: 0870 - Arktisk samarbeidsprogram
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NORA 2021-2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:17
Ramkontrakt
Projektnummer: 102368
Budgetpost: 5151 - NORA
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Fællesrådet for Tröndelag och Jämtland Härjedalen 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:16
Ramkontrakt
Projektnummer: 102329
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Bottenviksbåge Bothnian Arc rf 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:16
Ramkontrakt
Projektnummer: 102299
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Värmland - Østfold 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:15
Ramkontrakt
Projektnummer: 102298
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tornedalsrådet 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:15
Ramkontrakt
Projektnummer: 102297
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Svinesundskommitteen 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:15
Ramkontrakt
Projektnummer: 102296
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Skärgårdssamarbetet 2021 -2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:14
Ramkontrakt
Projektnummer: 102295
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordkalottrådet 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:14
Ramkontrakt
Projektnummer: 102294
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

MidtSkandia 2021- 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:13
Ramkontrakt
Projektnummer: 102292
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Innlandet-Dalarna 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:13
Ramkontrakt
Projektnummer: 102291
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Greater Copenhagen 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 15:12
Ramkontrakt
Projektnummer: 102290
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

ARKO 2021 - 2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 14:54
Ramkontrakt
Projektnummer: 102289
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Kvarkenrådet 2021-2024

Senast uppdaterad:
2023-02-01 14:37
Ramkontrakt
Projektnummer: 102278
Budgetpost: 5160 - Grænsekomiteer
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk tegnspråknettverk 2023

Senast uppdaterad:
2023-01-31 15:15
Standardkontrakt
Projektnummer: 102652
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Shifting Narratives: Towards economic and political empowerment of women in Lebanon

Senast uppdaterad:
2023-01-31 09:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 102699
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 17