Adult skills in the Nordic and Baltic region 2024-2026

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Ett Nordiskt PIAAC nätverk etablerades under arbetet med implementeringen av första omgången av PIAAC 2011/2012. Deltagande länder sedan starten av nätverket har varit Danmark, Finland, Sverige, Norge och Estland. Det nordiska PIAAC nätverket har utökats till att även täcka Lettland. Med anledning av detta har nätverket bytt namn till Nordiska-Baltiska PIAAC nätverket. De huvudsakliga målen med arbetet under 2019 till 2026 är att publicera ett antal tematiska Nordisk-Baltiska PIAAC rapporter, ta fram en kommunikationsstrategi inkl. att genomföra en Nordisk-Baltisk PIAAC konferens och att underlätta användningen av Nordiska-Baltiska PIAAC data kombinerat med registerdata för forskning och andra statistiska ändamål. En Nordisk-Baltisk PIAAC webbplats har utvecklats under första fasen av arbetet, piaac.net, vilken är den huvudsakliga kommunikationskanalen för det Nordiska-Baltiska PIAAC nätverket.

Senast uppdaterad:
2024-05-15 10:59