Om projektdatabasen

Syfte och mål

Projektdatabasen vänder sig till dig som är intresserad av att veta vilka aktiviteter som Nordiska ministerrådet stödjer, i Norden och i resten av världen. Här kan du se de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter. Även om det kallas en ”projektdatabas” visas mycket mer än bara projekt. Här kan du också finna mer långsiktiga samarbeten.


Projektdata

Den data som presenteras i Projektdatabasen hämtas direkt från NMRS ERP-system U4. Projektdatabasen uppdateras löpande. Den data som visas är stamdata registrerad på våra projekt, som till exempel budgetpost, ministerråd, förvaltningsorgan och en kort projektbeskrivning. Alla projekt som visas är aktiva.

Nordiska projekt

De nordiska projekten är till för att realisera nordisk politik. Den nordiska politiken beslutas av ministerråden och ämbetsmannakommittéerna inom de olika sektorerna.

För att ett projekt ska vara nordiskt och finansieras av Nordiska Ministerrådet finns en rad kriterier. Projektet ska inkludera flera nordiska länder och vara med att realisera Vår Vision 2030 med de tre strategiska prioriteringarna: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och ett Socialt hållbart Norden.

Nordiska ministerrådet stödjer projekt, program och samarbetsorganisationer. Kortvariga insatser finansieras i huvudsak med standardkontrakt och långsiktiga samarbeten finansieras med ramkontrakt. Aktiviteterna genomförs av förvaltningsorgan, oftast statliga myndigheter. Många av våra aktiviteter bygger vidare på tidigare insatser eller utlysningar öppna för en viss tidsperiod. Alla våra aktiviteter är knutna till budgetposter från den Nordiska budgeten.

Vidare information