Norges ordførerskap 2022: Seminar om lovtekniske spørsmål knyttet til gjennomføring av EU/EØS-rett

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det tas sikte på å holde to éndagsseminarer som skal belyse sentrale spørsmål knyttet til riktig og god gjennomføring av EU/EØS-rett. Selv om spørsmålene er av lovteknisk karakter, kan spørsmålene også ha en materiell betydning. Gode løsninger her kan blant annet reduserer risikoen for feiltolkninger og sikre homogenitet innenfor EØS. Prosjektet har dermed også en side til Nordisk Ministerråds arbeid mot grensehindre.

Senast uppdaterad:
2023-05-15 15:25