Nordjobb 2022-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordjobbs huvudsakliga mål är att få iväg 760 ungdomar på säsongsarbete i ett nordiskt land. De 760 arbetstillfällena är fördelade på de 5 nordiska och 3 självstytande områdena. En ansträngning görs för att få en jämn fördelning sett till avsändarland och kön. Under 2023 kommer det finnas ett större fokus på hållbarhet inom programmet samt att bredda gruppen av samarbetspartners inom näringslivet.

Senast uppdaterad:
2024-06-26 11:08