Äldre folk och klimat - Nytta för båda två

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets syfte är att involvera fler äldre folk i klimatfrågor genom att skapa en nordisk platform för utväxling av idéer, inspiration och goda eksempel, samtidigt som deltagarnas fysiska och psykiska hälsa bibehålls längre än annars. Ett första steg blir att ta fram en översikt över redan befintliga aktiviter och nätverk i enskilda länder och sedan att få till en workshop med representanter från samtliga nordiska land, som föreläsare samt som åhörare och deltagare i grupparbete. Projektets fysiska resultatet blir en rapport med översikt över befintliga grupper och aktivitet på området, en sammanfattning av workshopens mest praktiska resultat, tips till nordiska myndigheter på varför och hur de borde stödja voluntära grupper av äldre folk som engagerar sig i klimatfrågor, samt ett förslag till hur nordiskt samarbete kring detta kan styrkas och upprätthållas.

Senast uppdaterad:
2024-06-25 12:53