EXPO 2025

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Forprosjekt for forberedelse av felles nordisk deltagelse på EXPO 2025 i Osaka, Japan, med det mål å posisjonere Norden på det japanske markedet som en integrert region som ligger i front når det gjelder å tilby løsninger for en grønn og bærekraftig fremtid. De nordiske lands regjeringer har etablert en styringsgruppe på departementsnivå. Business Finland, Innovasjon Norge og Business Sweden leder arbeidet med forprosjektet som vil bli gjennomført sen høst 2022 og tidlig 2023. Leveransene vil være: - Utvikling av en detaljert prosjekt- og milestensplan - Utvikling av felles konsept for merkevarebygging - Utvikling av budsjett, finansieringsmodell og modell for samarbeid med privat sektor - Forberedelser til anbud på design og bygging av paviljongen. - Utvikling av en organisasjons- og styringsmodell.

Senast uppdaterad:
2024-06-26 14:15