Stockholm Conference - Terrorism by proxies 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets övergripande mål är att stärka de nordiska säkerhets- och underrättelsetjänsternas förmåga och möjlighet att arbeta mot våldsbejakande extremism och terrorism. Konferensen ska särskilt stärka samarbetet mellan de nordiska länderna, men även gentemot övriga länder. Konferensen kommer att sammanföra säkerhets- och underrättelsetjänster från över tio olika länder för att dela perspektiv och erfarenheter avseende specifika tematiska problemställningar och potentiella motåtgärder i relation till terrorism, våldsbejakande extremism, radikalisering och rekrytering – vilket inkluderar problemställningar inom den nordiska kontexten.

Senast uppdaterad:
2024-06-26 11:40