Adult skills in the Nordic and Baltic region

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Ett Nordiskt PIAAC nätverk etablerades under arbetet med implementeringen av första omgången av PIAAC 2011/2012. Deltagande länder sedan starten av nätverket har varit Danmark, Finland, Sverige, Norge och Estland. Det nordiska PIAAC nätverket har utökats till att även täcka Lettland och Litauen. Med anledning av detta byter nätverket namn till Nordisk-Baltiska PIAAC nätverket. De huvudsakliga målen med arbetet under 2019 till 2025 är att publicera ett antal tematiska Nordisk-Baltiska PIAAC rapporter, ta fram en kommunikationsstrategi inkl. att genomföra en Nordisk-Baltisk PIAAC konferens och att underlätta användningen av Nordisk-Baltiska PIAAC data kombinerat med registerdata för forskning och andra ändamål. Under första fasen av projektet kommer aktiviteter i kommunikationsstrategin planeras, en nordisk-baltisk PIAAC webbplats upprättas och det huvudsakliga innehållet i de tematiska Nordiska-Baltiska PIAAC rapporterna kommer att bestämmas.

Senast uppdaterad:
2024-06-26 11:06