Sveriges ordförandeskap i MR-A 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I ansökan finns tillkomna kostnader för anordnandet av jubileumskonferens, 70 år av gemensam arbetsmarknad Medel kommer även att användas för genomförandet av Världsarbetsmiljödagen 2024 som arrangerades den 26 april i samarbete med den svenska ILO-kommittén, samt även medel för eventuella merkostnader av genomförandet av det nordisk baltiska seminariet om arbetslivskriminalitet den 12 september. Det svenska ordförandeskapet avser även att ge lite medfinasniering till det nordiska nyhetsbrevet EU&Arbetsrätt då en nordisk konferens om aktuella EU-rättsarbeten ska arrangeras i november i Stockholm med anledning av Sveriges nordiska ordförandeskap.

Senast uppdaterad:
2024-06-10 12:36