Senast uppdaterade projekt

A Nordic approach to food safety risk management of seaweed for use as food

Senast uppdaterad:
2022-08-17 20:03
Standardkontrakt
Projektnummer: 102102
Budgetpost: 6810 - Projektmidler – Levnedsmidler
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SPROGSAMARBEJDET - Språkpiloterne

Senast uppdaterad:
2022-08-17 09:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 101416
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Föreningarna Nordens Förbund 2022

Senast uppdaterad:
2022-08-16 16:19
Ramkontrakt
Projektnummer: 102510
Budgetpost: 0410 - Föreningarna Nordens Förbund
Status: Aktivt
Se fler detaljer

DesignTalks Reykjavík

Senast uppdaterad:
2022-08-16 14:41
Standardkontrakt
Projektnummer: 102547
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Summer school: Mining towns in transition

Senast uppdaterad:
2022-08-16 09:10
Standardkontrakt
Projektnummer: 101975
Budgetpost: 0990 - Samarbetet med Nordens grannar i Väst
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic-Northwest Russion Journalist Cooperation 2020-2021

Senast uppdaterad:
2022-08-15 14:31
Standardkontrakt
Projektnummer: 102140
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Indigenous Women Leaders Forum of Nordic Territories

Senast uppdaterad:
2022-08-15 12:19
Standardkontrakt
Projektnummer: 102019
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

FI: Nordiska nätverk för cirkulärt byggande

Senast uppdaterad:
2022-08-15 11:27
Standardkontrakt
Projektnummer: 102197
Budgetpost: 8039 - Nordiska nätverk för cirkulärt byggande
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Virksomme indsatser – vidensopbygning og mulig vidensplatform

Senast uppdaterad:
2022-08-15 11:24
Standardkontrakt
Projektnummer: 102414
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Finlands ordförandeskapsprojekt: Achieving the World's Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation

Senast uppdaterad:
2022-08-15 09:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 102113
Budgetpost: 8038 - Världens smidigaste vardag och rörlighet länder emellan tack vare digitaliseringen / Achieving the world’s smoothest cross-border mobility and daily life through digitalisation
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Afdækning af erfaringer med Sociale investeringer i Norden

Senast uppdaterad:
2022-08-12 11:23
Standardkontrakt
Projektnummer: 102415
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Building on the experience of Nordic and Baltic states in developing investigative journalism in Belarus

Senast uppdaterad:
2022-08-11 14:08
Standardkontrakt
Projektnummer: 101781
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Clean Games Baltic Cup 2021

Senast uppdaterad:
2022-08-10 09:15
Standardkontrakt
Projektnummer: 102043
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbejde om harmonisering af regulering om bygningers klimapåvirkning

Senast uppdaterad:
2022-08-09 12:33
Standardkontrakt
Projektnummer: 101863
Budgetpost: 8410 - Politiska prioriteringar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tverrsektorielt prosjekt: Nordic Public Digitalisation and Rule of Law (DigiLaw)

Senast uppdaterad:
2022-08-09 10:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 102458
Budgetpost: 1062 - Pulje til fremme af et Socialt Bæredygtigt Norden
Status: Aktivt
Se fler detaljer

The dilemma of energy interdependence and national energy security – Nordic experiences

Senast uppdaterad:
2022-08-02 12:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102551
Budgetpost: 8420 - Profilering og positionering
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Blue Fashion goes Global

Senast uppdaterad:
2022-07-28 10:19
Standardkontrakt
Projektnummer: 101860
Budgetpost: 5140 - Projektmedel Näring
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Likestilt arbeidsliv

Senast uppdaterad:
2022-07-14 13:28
Standardkontrakt
Projektnummer: 102521
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tech for Social Good - A Transatlantic Discussion

Senast uppdaterad:
2022-07-14 10:06
Standardkontrakt
Projektnummer: 102323
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

“The Traveling Democracy Lab” / A Media Literacy Campaign in the Baltics and Belarus

Senast uppdaterad:
2022-07-13 12:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 102041
Budgetpost: 0820 - Nordens nærområdesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 22