Senast uppdaterade projekt

REPLICA

Senast uppdaterad:
2024-05-24 14:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 102780
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Islands formannskapsaktiviteter 2023 i Sosial- og helsesektoren

Senast uppdaterad:
2024-05-24 14:11
Standardkontrakt
Projektnummer: 102670
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Analyse af NMRs internationale programmer under MR-SAMs budgetposter

Senast uppdaterad:
2024-05-24 11:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 103034
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

FELUPPRÄTTTAT: Stöd i utveckling av arbetsplan Miljö och Klimat 2025-2027

Senast uppdaterad:
2024-05-23 14:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 103035
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SDG OOTS 2.0

Senast uppdaterad:
2024-05-23 11:27
Ramkontrakt
Projektnummer: 103032
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic DigiGovLab

Senast uppdaterad:
2024-05-23 10:26
Ramkontrakt
Projektnummer: 103025
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Design Summit 2024

Senast uppdaterad:
2024-05-23 08:54
Standardkontrakt
Projektnummer: 102995
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Vattenförvaltningskonferens

Senast uppdaterad:
2024-05-21 13:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 103057
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Restorative justice and practices in the Nordics/ Restorativ rättvisa och praxis i Norden- RJNord

Senast uppdaterad:
2024-05-16 15:02
Standardkontrakt
Projektnummer: 102994
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Samarbejde om Nordic Safe Cities Forum 2024

Senast uppdaterad:
2024-05-15 15:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 102986
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Adult skills in the Nordic and Baltic region 2024-2026

Senast uppdaterad:
2024-05-15 10:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 102954
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Integrative Approaches to Labor Exploitation and Work-related crime: Knowledge translation, transfer and exchange in the Nordic Context (INTEGRATE)

Senast uppdaterad:
2024-05-15 09:55
Standardkontrakt
Projektnummer: 103048
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Reboot Nordic Tourism - through sustainable product development and branding towards two long haul markets 2021-2023 (PART II about 2023)

Senast uppdaterad:
2024-05-14 10:32
Standardkontrakt
Projektnummer: 102762
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Fringe Arts Exchange

Senast uppdaterad:
2024-05-13 11:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 103012
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Journalistcenter 2023

Senast uppdaterad:
2024-05-08 13:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 102687
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Orkester Norden 2023

Senast uppdaterad:
2024-05-08 13:31
Standardkontrakt
Projektnummer: 102668
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

SNS Rammekontrakt 2025-2027

Senast uppdaterad:
2024-05-08 13:14
Ramkontrakt
Projektnummer: 103067
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NKJ rammekontrakt 2025-2027

Senast uppdaterad:
2024-05-08 13:11
Ramkontrakt
Projektnummer: 103066
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Reboot Nordic Tourism through Sustainable Product Development and Branding towards TWO Long Haul Markets 2021-2023

Senast uppdaterad:
2024-05-08 10:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102163
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Preparation for Nordic Youth Month and a Nordic Youth Council

Senast uppdaterad:
2024-05-07 15:42
Standardkontrakt
Projektnummer: 102718
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 15