Konstnärkollegiet i Rom år 2023 (Circolo Scandinavo)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Skandinaviska föreningens Konstnärshus i Rom stärker mobilitet, nätverkande och konstnärlig produktion för och av nordiska konstnärer genom att upprätthålla ett nordiskt residensprogram i Rom. Programmet bidrar till att öka kännedomen om Nordisk konst och kultur i Italien och internationellt. Som en nordisk plattform utanför den nordiska regionen ger konstnärshuset nordiska konst och kultur möjlighet att synliggöras i Italien och internationellt. Genom att organisera lokala projekt, konst och kulturprogram skapas grunden för interdisciplinära samarbeten mellan nordiska italienska och internationella aktörer

Senast uppdaterad:
2022-11-29 12:39