Governance in Ukraine: Separating Fact from Fiction

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Dette prosjektet sikter mot å øke kunnskapen om Ukrainas samfunn, politikk og antikorrupsjonsarbeid blant norske beslutningstakere. Selv om Norge er en stor bidragsyter til Ukraina, er forståelsen ofte basert på foreldet eller misvisende informasjon. For å bøte på dette, planlegges en dagskonferanse i Oslo i september. Konferansen retter seg mot nøkkelpersoner og vil gi innsikt i Ukrainas kamp mot korrupsjon gjennom ekspertdiskusjoner og førstehåndsberetninger fra ukrainske sivilsamfunnsorganisasjoner. Som opptakt til konferansen arrangeres et panel under Arendalsuka, der internasjonale og norske eksperter vil diskutere korrupsjonsproblematikk. Blant samarbeidspartnerne er ukrainske organisasjoner som Auto-Maidan og den polske Batory-stiftelsen. Prosjektet involverer også norske politikere, journalister, Utenriksdepartementet, Norad, UNDPs styresett-senter i Oslo og Ukrainas ambassadør til Norge. Målet er å skape grunnlag for mer kunnskapsbaserte diskusjoner om Norges støtte til Ukra

Senast uppdaterad:
2024-07-02 09:53