Tverrsektorielt prosjekt: Nordic Public Digitalisation and Rule of Law (DigiLaw)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet har til formål at klarlægge de juridiske rammer for offentlig digitalisering i Norden og Baltikum med et fokus på de forfatningsmæssige rammer, de menneskeretlige forpligtelser. Den foreslåede EU AI-forordning vil blive taget i betragtning, og dens potentielle impact på de nationale reguleringer beskrevet. Herudfra vil det blive vurderet, om de gældende forvaltningsretlige rammer i tilstrækkelig grad sikrer overholdelse af de forfatnings- og menneskeretlige forpligtelser, og om en nordisk-baltisk konvention kan være et relevant redskab til at sikre at sikre tilstrækkelig ensartede retlige rammer – for derved at sikre fremtidige muligheder for øget samarbejde inden for offentlig digitalisering mellem de nordisk-baltiske regioner.

Senast uppdaterad:
2023-04-13 10:49