Senast uppdaterade projekt

Nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt 2023-2024

Senast uppdaterad:
2024-03-05 17:27
Standardkontrakt
Projektnummer: 102725
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

HSSD ramkontrakt 2024-2026

Senast uppdaterad:
2024-03-05 13:27
Ramkontrakt
Projektnummer: 102979
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Activities at the Nordic Embassies in Berlin during Sweden´s Precidency of the Nordic Council of Ministers 2024

Senast uppdaterad:
2024-03-04 09:59
Standardkontrakt
Projektnummer: 102997
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NMKL 2024

Senast uppdaterad:
2024-03-01 13:08
Standardkontrakt
Projektnummer: 102981
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic-Baltic Marine Spatial Management Tool

Senast uppdaterad:
2024-03-01 10:28
Standardkontrakt
Projektnummer: 102587
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Sveriges ordförandskapsprogram Nordiska ministerrådet 2024, social- och hälsosektorn

Senast uppdaterad:
2024-02-29 08:38
Standardkontrakt
Projektnummer: 102920
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

NMDD ramkontrakt 2024-2026

Senast uppdaterad:
2024-02-26 13:41
Ramkontrakt
Projektnummer: 102977
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb

Senast uppdaterad:
2024-02-22 13:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 101201
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Ungas läsning – vägen framåt för ett socialt hållbart och integrerat Norden

Senast uppdaterad:
2024-02-22 09:45
Standardkontrakt
Projektnummer: 103021
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt MIK-index - Nordic MIL index

Senast uppdaterad:
2024-02-21 09:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102283
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

"Sister schools - friendship, development and health" ("Sister schools")

Senast uppdaterad:
2024-02-19 10:56
Standardkontrakt
Projektnummer: 102831
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Kulturens återhämtning och förändring i spåren av Coronapandemin

Senast uppdaterad:
2024-02-09 13:17
Standardkontrakt
Projektnummer: 102403
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Tillsyn för att motverka avfallsbrottslighet: En komparativ studie av de nordiska ländernas tillsynssystem och arbetsmetoder

Senast uppdaterad:
2024-02-09 09:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 102923
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Tegnsprogsnetværk 2024

Senast uppdaterad:
2024-02-08 08:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 102887
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Youth Perspective (NYP)- on mental well-being.

Senast uppdaterad:
2024-02-08 08:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 102929
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Livslångt lärande och kompetensutveckling för framtidens arbetsmarknad i Norden

Senast uppdaterad:
2024-02-07 13:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102653
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Konstnärkollegiet i Rom år 2024 (Circolo Scandinavo)

Senast uppdaterad:
2024-02-06 13:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 102957
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Rapport om status för Vår vision 2030 i Norden

Senast uppdaterad:
2024-02-02 10:38
Standardkontrakt
Projektnummer: 102712
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbeid for å finne nøkkelen til effektiv forebygging av arbeidsrelaterade nakkesmerter: Slapp av i nakken for å unngå smerter; men hvor lang tid og hvor ofte? - en omfattende analyse av flere studier med elektromygrafiske målinger

Senast uppdaterad:
2024-02-01 14:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 102362
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Value from Nordic Health Data - VALO

Senast uppdaterad:
2024-01-31 15:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 102905
Budgetpost: -
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 3 av 15