Senast uppdaterade projekt

IS Formandskabsprojekt NordMar Havne

Senast uppdaterad:
2022-10-26 16:32
Standardkontrakt
Projektnummer: 101464
Budgetpost: 8031 - Havet - Blå vækst i nord
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Fireside Talk during Singapore International Energy Week 2021

Senast uppdaterad:
2022-10-26 10:48
Standardkontrakt
Projektnummer: 102315
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

The Nordic Film Weeks in Morocco (NFW)

Senast uppdaterad:
2022-10-25 09:28
Standardkontrakt
Projektnummer: 102594
Budgetpost: 0851 - Støtte til nordiske repræsentationers samarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Portal for språkteknologi for små språk i Norden / A language technology portal for lesser used languages in the Nordic countries

Senast uppdaterad:
2022-10-24 10:48
Standardkontrakt
Projektnummer: 102613
Budgetpost: 2544 - Det nordiske sprogsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Arbetsrelaterad dödlighet i Norden/Workrelated deaths in the Nordic countries

Senast uppdaterad:
2022-10-24 10:14
Standardkontrakt
Projektnummer: 102586
Budgetpost: 4111 - Arbetslivs fasta utskott
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seksuell trakassering i arbeidslivet i Norden

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:39
Ramkontrakt
Projektnummer: 102103
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisksykdommer nettverk for sjeldne sykdommer

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:16
Standardkontrakt
Projektnummer: 102582
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Workshop om sosiale investeringer

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:14
Standardkontrakt
Projektnummer: 102504
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk seminar om rusmiddelforebygging

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:13
Standardkontrakt
Projektnummer: 102503
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

WGEMA-konferanse med seminar om fremtidens apotek

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:12
Standardkontrakt
Projektnummer: 102502
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Legemidler til barn i Norden

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:12
Standardkontrakt
Projektnummer: 102442
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Afdækning af erfaringer med Sociale investeringer i Norden

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:11
Standardkontrakt
Projektnummer: 102415
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Virksomme indsatser – vidensopbygning og mulig vidensplatform

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:10
Standardkontrakt
Projektnummer: 102414
Budgetpost: 4312 - Nordisk socialsamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt nätverk för smittskydd och vårdhygien

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:09
Standardkontrakt
Projektnummer: 102412
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic mechanism for sharing situation awareness in health and social care

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:08
Standardkontrakt
Projektnummer: 102391
Budgetpost: 8410 - Politiska prioriteringar
Status: Aktivt
Se fler detaljer

13th Nordic Public Health Conference

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:05
Standardkontrakt
Projektnummer: 101787
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbejde om føtalmedicin i regi af Nordic Fetal Therapy Alliance – NORDFETAL

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:04
Standardkontrakt
Projektnummer: 101688
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

MR-S: Politiskt prioriterat tema 2019–2021: ”Sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, med särskild fokus på äldre brukare och patienter”

Senast uppdaterad:
2022-10-19 11:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 101404
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb

Senast uppdaterad:
2022-10-19 11:33
Standardkontrakt
Projektnummer: 101201
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Preparation of Nordic Bauhaus

Senast uppdaterad:
2022-10-18 07:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 102618
Budgetpost: 5140 - Projektmedel Näring
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 3 av 19