BRIDGES

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

BRIDGES er et projekt som skaber forbindelser mellem lande, på tværs af generationer og mellem de multifacetterede emner og tematikker som udgør Bæredytig Udvikling af Byer. Med særligt blik for unges perspektiv på fremtidens mega-byer skaber projektet samarbejde mellem nordiske og koreanske studerende og universiteter og byer. Samarbejde med Seoul Biennale frem til efteråret 2023 er et centralt omdrejningspunkt for de konkrete løsningsforslag og 'broer' i byen, både som arkitektoniske forslag men med et integreret bæredygtighedsperspektiv, hvor broer ikke kun skaber trafikal forbindelse men også knytter fællesskaber og funktioner sammen. Projekt BRIDGES binder temaet sammen gennem en række workshops og vil overordnet skabe et videnmæssigt bidrag til at forbinde Nordens byer med de mega-cities som på globalt plan har afgørende impakt på bæredygtig omstilling.

Senast uppdaterad:
2024-06-21 13:58