Sök efter projekt

9 projekt totalt

Nordisk konferanse om fysisk aktivitet 2022

Senast uppdaterad:
2022-05-23 07:51
Standardkontrakt
Projektnummer: 102440
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Situasjonsanalyse selvmordsforebygging

Senast uppdaterad:
2022-05-12 09:54
Standardkontrakt
Projektnummer: 102508
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt samarbete kring erfarenhetsutbyte och forskning kring pakkeforlob

Senast uppdaterad:
2022-05-09 11:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 101282
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Legemidler til barn i Norden

Senast uppdaterad:
2022-03-30 13:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 102442
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

13th Nordic Public Health Conference

Senast uppdaterad:
2022-02-10 10:58
Standardkontrakt
Projektnummer: 101787
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk portal om helseforskningsetikk

Senast uppdaterad:
2021-12-21 08:49
Standardkontrakt
Projektnummer: 101280
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Vård och omsorg på distans – en byggsten för ett hållbart Norden (VOPD 2.0)

Senast uppdaterad:
2021-12-15 10:40
Standardkontrakt
Projektnummer: 102216
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk samarbejde om føtalmedicin i regi af Nordic Fetal Therapy Alliance – NORDFETAL

Senast uppdaterad:
2021-11-26 11:31
Standardkontrakt
Projektnummer: 101688
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Web page publication platform and extranet for Nordhels

Senast uppdaterad:
2020-06-24 08:54
Standardkontrakt
Projektnummer: 100955
Budgetpost: 4311 - Nordisk helsesamarbejde
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 1

Urvalssökning

Strategiska prioriteringar:

Ministerråd: