Sök efter projekt

1 projekt totalt

Hållbar havsekonomi

Senast uppdaterad:
2023-03-16 11:24
Ramkontrakt
Projektnummer: 102493
Budgetpost: 1061 - Pulje til fremme af et Konkurrencedygtigt Norden
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 1

Urvalssökning

Strategiska prioriteringar:

Ministerråd: