Seksuell trakassering i arbeidslivet i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden är en forskningssatsning initierad av Nordiska ministerrådet och finansierad under tre års tid. Forskningssatsningen organiseras av NIKK i dialog med en tvärsektoriell referensgrupp. Utlysning sker i två omgångar under 2021 och projekten är mellan 6 och 18 månader. Forskningssatsningen bygger på resultat och rekommendationer från förstudien Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet och erfarenheter från Ministerrådets insatser mot sexuella trakasserier och uppföljning av #metoo. Det tvärsektoriella samarbetet kring satsningen leds av jämställdhetssektorn med bidrag från kultursektorn, arbetslivssektorn och den Nordiska barn- och ungdomskommittén.

Senast uppdaterad:
2023-06-13 13:17