Sök efter projekt

4 projekt totalt

Unge menns psykiske uhelse som følge av koronapandemien i Norden

Senast uppdaterad:
2023-03-14 12:56
Standardkontrakt
Projektnummer: 102520
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Vestnordisk seminar om kønsrelateret vold og vold i nære relationer 2022

Senast uppdaterad:
2022-12-20 13:11
Standardkontrakt
Projektnummer: 102434
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seksuell trakassering i arbeidslivet i Norden

Senast uppdaterad:
2022-10-19 13:39
Ramkontrakt
Projektnummer: 102103
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Ändra föreställningar och bryt traditioner 2021

Senast uppdaterad:
2021-12-01 13:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 102223
Budgetpost: 4410 - Strategiske satsninger Jämställdhet
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 1

Urvalssökning

Strategiska prioriteringar:

Ministerråd: