Pilotprojekt angående udredning om korruption og hvidvask

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

OECD och dess finansiella åtgärdsgrupp (FATF) har betonat vikten av att förhindra penningtvätt vid förebyggande av korruption i medlemsländerna. Financial Intelligence Units (FIU) har en central roll när det gäller att identifiera både korruption och penningtvätt. I den här fasen kommer vi att undersöka de möjligheter och utmaningar som de nordiska finansieringsenheterna står inför när det gäller att förhindra penningtvätt av medel som härrör från korruption i internationell handel. Projektet kommer att genomföra en liten undersökning till FIU: er i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige. I den andra fasen kommer forskningen att täcka övervakare av åtgärder mot penningtvätt och våra myndigheter med ansvar för förebyggande av korruption i Norden. Projektet samordnas av justitieministeriet i Finland och genomförs av Polisyrkeshögskolan i Finland.

Senast uppdaterad:
2021-08-04 13:01