Sök efter projekt

16 projekt totalt

Nordisk netværk om udveksling af oplysninger i potentielle sager om menneskehandel

Senast uppdaterad:
2021-09-09 15:37
Standardkontrakt
Projektnummer: 101020
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Digital administration and the data protection of children

Senast uppdaterad:
2021-09-06 16:10
Standardkontrakt
Projektnummer: 101671
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt möte om sexuella övergrepp mot barn på internet

Senast uppdaterad:
2021-09-06 14:52
Standardkontrakt
Projektnummer: 101158
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Straffrättsgruppens möte 2020

Senast uppdaterad:
2021-09-01 10:24
Standardkontrakt
Projektnummer: 101933
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Pilotprojekt angående udredning om korruption og hvidvask

Senast uppdaterad:
2021-08-04 13:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 101774
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Overførelse af kriminelle til fortsat afsoning i hjemlandet

Senast uppdaterad:
2021-06-22 10:26
Standardkontrakt
Projektnummer: 101995
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Marknadföring av handbok mot sexuella trakasserier i justitieförvaltningsområdet

Senast uppdaterad:
2021-04-08 11:21
Standardkontrakt
Projektnummer: 102267
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Korruption i samband med näringsverksamhet i Norden KORPEN II

Senast uppdaterad:
2021-04-07 13:40
Standardkontrakt
Projektnummer: 102251
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Kartläggning av digitalisering av domstolar i Norden

Senast uppdaterad:
2021-03-22 12:13
Standardkontrakt
Projektnummer: 101249
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt seminarium om bekämpning av människohandel

Senast uppdaterad:
2021-01-25 17:33
Standardkontrakt
Projektnummer: 102171
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Familjer efter skilsmässa eller separation

Senast uppdaterad:
2020-12-20 22:55
Standardkontrakt
Projektnummer: 101812
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

En studie av kvinnor i och omkring våldsbejakande miljöer

Senast uppdaterad:
2020-12-20 22:48
Standardkontrakt
Projektnummer: 101246
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Handbok mot sexuella trakasserier inom justitieförvaltningsområdet i de nordiska länderna

Senast uppdaterad:
2020-12-20 22:46
Standardkontrakt
Projektnummer: 101247
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seminar om grænseoverskridende kriminalitet

Senast uppdaterad:
2020-12-08 16:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 101998
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Konference om styrket værn mod fremmedkrigere og andre terrorister i norden

Senast uppdaterad:
2020-11-17 12:20
Standardkontrakt
Projektnummer: 101994
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Högerextremism i Norden

Senast uppdaterad:
2020-04-01 11:57
Standardkontrakt
Projektnummer: 101874
Budgetpost: 7110 - Projektmedel - Lagstiftning
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 1

Urvalssökning

Strategiska prioriteringar:

Ministerråd: