Nordic Fathers on Paternity Leave 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Aktivare deltagande i föräldraskap ger pappor möjligheten att skapa ett starkare förhållande med sina barn. Samtidigt främjas barnets rätt till två föräldrar. Delat föräldraskap utvidgar de trånga könsrollerna och bryter stereotyper om vad förväntas från män. Projektets syfte är att sträva mot bättre jämställdhetssituation mellan föräldrar samt allmänt i hela samhället. Med omfattande erfarenhet och kompetens av sakkunniga och myndigheter från hela Norden kan nyttig information och kunnande samlas för att identifiera good practises som kan tillämpas från fall till fall. Projektet består av en konferens som arrangeras i 11.11.2021 antingen digitalt eller, om situationen tillåter, på plats i Helsingfors.

Senast uppdaterad:
2022-12-21 09:52