Handbok mot sexuella trakasserier inom justitieförvaltningsområdet i de nordiska länderna

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Syftet är att skapa en handbok för att ingripa i och förebygga sexuella trakasserier i domstolsväsendet i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland. För att säkerställa handbokens användbarhet i domstolsväsendet kommer nyckelpersoner och forskare inom området att höras. Projektet stöds också av en referensgrupp. Förutom konkreta exempel kompletteras handboken med teori och fakta om de olika ländernas olika utgångspunkter i arbetet.

Senast uppdaterad:
2020-12-20 22:46