Marknadföring av handbok mot sexuella trakasserier i justitieförvaltningsområdet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Framtagande av kommunkationsplan, marknadsförningsvideon och lanseringsseminarierium för nordiska ministerrådets kommande handbok om sexuella trakassierier för domstolsväsendhet

Senast uppdaterad:
2023-03-17 15:23