Konference om styrket værn mod fremmedkrigere og andre terrorister i norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Danmark vil under formandsskabet for Nordisk Ministerråd sætte indsatsen mod fremmedkrigere og andre terrorister på dagsordenen i nordisk regi med henblik at sætte fokus på et styrket værn mod fremmedkrigere og andre terrorister i hele Norden. Danmark vil i den forbindelse afholde en konference om værnet mod fremmedkrigere og andre terrorister i hele norden. Konferencen opdeles i to søjler: en søjle om retsforfølgning og en søjle om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. For så vidt angår retsforfølgningssøjlen vil fokus kunne være på international eller regional strafforfølgning af fremmedkrigere og på at sikre, at de nordiske lande har de bedst mulige retlige værktøjer til at retsforfølge fremmedkrigere og terrorister. Formålet med forebyggelsessøjlen er at skabe fokus samt inspiration til de nordiske lande til at styrke de retlige og praktiske værktøjer til at sikre tidlig forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Senast uppdaterad:
2022-12-08 13:16