Straffrättsgruppens möte 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Expertmöte inom straffrätten; utbyte av information gällande straffrätten Frågan är om ett expertmöte mellan nordiska lagförberedare på straffrättens (i vid mening) område. Ett dylikt möte äger rum en gång om året enligt rotationsprincipen. De nordiska länderna deltar med en delegation som brukar bestå av 2-7 medlemmar, något flera från det organiserande landet. Mötet inleds med en middag den första kvällen. Påföljande dag utgör mötets egentliga arbetsdag. Den består å ena sidan av behandlingen av vissa teman som länderna föreslagit på förhand (denna gång bl a juridiska personers sanktionsansvar och betalningsmedelsbedrägeridirektivet). Å andra sidan företas en genomgång (bordsrunda) angående aktuella lagberedningsprojekt i länderna på straffrättens område. Den här gången medverkar även utomstående experter som föreläsare.

Senast uppdaterad:
2022-10-31 12:30