Formannskapskonferanse: Inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2022 planlegger å arrangere en konferanse i 2. halvår 2022 om inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Konferansen skal drøfte utenforskap i Norden, og satsinger og virkemidler som kan bidra til å øke arbeidsdeltakelsen blant utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Konferansen skjer i samarbeid mellom EK-S og EK-A, med finansiering fra begge sektorer. Et aktuelt tema for EK-S er hjelpemidler og tilrettelegging som virkemiddel for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Av hensyn til usikkerhet om koronasituasjonen, planlegges det for en hybrid-konferanse hvor det både skal være mulig med fysisk tilstedeværelse og streaming. Ettersom nettverk og fysisk samhandling, er en sentral del av det nordiske samarbeidet, tas det primært sikte på en konferanse med mulighet for fysisk oppmøte. Det legges opp til inntil 300 deltakere fra hele Norden.

Senast uppdaterad:
2022-06-13 13:45