Sök efter projekt

17 projekt totalt

WGEMA-konferanse med seminar om fremtidens apotek

Senast uppdaterad:
2022-05-09 14:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 102502
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Side event COSP 15 for CRPD - Indigenous persons with disabilities, challenges to equal rights

Senast uppdaterad:
2022-04-25 13:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 102511
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Seminarium “ Jämlik välfärd och lika rättigheter i Arktis”

Senast uppdaterad:
2022-04-25 10:53
Standardkontrakt
Projektnummer: 102149
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Workshop om sosiale investeringer

Senast uppdaterad:
2022-04-25 07:36
Standardkontrakt
Projektnummer: 102504
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk seminar om rusmiddelforebygging

Senast uppdaterad:
2022-04-07 10:07
Standardkontrakt
Projektnummer: 102503
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

MR-S: Politiskt prioriterat tema 2019–2021: ”Sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, med särskild fokus på äldre brukare och patienter”

Senast uppdaterad:
2022-03-18 10:32
Standardkontrakt
Projektnummer: 101404
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk konferanse om bærekraft og universell utforming

Senast uppdaterad:
2022-02-25 10:01
Standardkontrakt
Projektnummer: 102441
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Formannskapskonferanse: Inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet

Senast uppdaterad:
2022-02-22 19:03
Standardkontrakt
Projektnummer: 102505
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt nätverk för smittskydd och vårdhygien

Senast uppdaterad:
2022-01-13 13:39
Standardkontrakt
Projektnummer: 102412
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Finlands ordförandeskapsaktiviterer år 2021 (S-sektor)

Senast uppdaterad:
2022-01-12 11:34
Standardkontrakt
Projektnummer: 102213
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Att främja ett miljövänligt och hälsosamt livsmedelssystem (Agenda 2030)

Senast uppdaterad:
2021-12-20 12:44
Standardkontrakt
Projektnummer: 101278
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic - Russian Cooperation on Antimicrobial Resistance (AMR) Containment

Senast uppdaterad:
2021-12-17 09:33
Standardkontrakt
Projektnummer: 101324
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordic Baltic pilot project on cooperation on social affairs and health

Senast uppdaterad:
2021-12-17 08:28
Standardkontrakt
Projektnummer: 101277
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Danmarks Formandskab 2020 (S-sektor) Sundhedsministeriet

Senast uppdaterad:
2021-11-18 10:47
Standardkontrakt
Projektnummer: 101914
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk Kongres i Synspædagogik 2022

Senast uppdaterad:
2021-11-08 12:39
Standardkontrakt
Projektnummer: 102096
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordisk netværk om senfølger efter seksuelle overgreb

Senast uppdaterad:
2021-09-03 09:33
Standardkontrakt
Projektnummer: 101201
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer

Nordiskt socialförsäkringsmöte 2020

Senast uppdaterad:
2021-05-01 15:28
Standardkontrakt
Projektnummer: 101673
Budgetpost: 4310 - Projektmidler - Social- och hälsovårdspolitik
Status: Aktivt
Se fler detaljer
Sida 1 av 1

Urvalssökning

Strategiska prioriteringar:

Ministerråd: