Högerextremism i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Inom ramen för detta projekt kommer ett forskarteam från Danmark, Finland, Norge och Sverige att utforska hur den högerextrema miljön i Norden är sammanbunden. Resultatet av projekt kommer utgöras av tre rapporter, vilka fokuserar: (1) Nordisk högerextremism ur ett historiskt perspektiv, (2) Sammanbundenheten och hotet från samtida högerextremism och (3) strategier och insatser för att förebygga högerextremism. Projektet kommer bidra med ny kunskap om den transnationella högerextremismen till forskarsamhället och med insikter och underlag som kan förbättra beslutsfattande om hur högerextremism kan motverkas.

Senast uppdaterad:
2022-12-21 10:39