Workshop om sosiale investeringer

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Flere nordiske land har erfaringer med sosiale investeringer.Det skal i 2022 gjennomføres en systematisk kartlegging av erfaringene med sosiale investeringer på tvers av de nordiske landene. Den foreslåtte workshopen vil gi anledning til å diskutere foreløpige funn fra det nordiske prosjektet og bidra til erfaringsutveksling om ulike tilnærminger og læring mellom de nordiske landene

Senast uppdaterad:
2023-04-21 10:28