Hot och hat - trakasserier på nätet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets mål är att informera och utbyta kunskap om de nordiska ländernas erfarenheter om hat, hot och sexuella trakasserier på nätet i ett könsperspektiv. Alla nordiska länder har fokus på och arbetar med att förebygga näthatet och dess konsekvenser på olika sätt. Hat och hot uppträder inte isolerat, det har en koppling till andra samhällsproblem, och det är ett hot mot yttrandefriheten. En nordisk konferens ska år 2021 samla nordiska experter, beslutsfattare och NGOs för att diskutera hat, hot och trakasserier, som tar utgångspunkt i de rapporter, analyser, forskning, och tidigare konferenser och seminarier som under de senaste åren arrangerats inom ramen av det nordiska samarbetet för att motverka trakasserier på offentliga arenor i Norden för att stärka jämställdheten mellan könen.

Senast uppdaterad:
2022-12-21 10:24