Seminar om grænseoverskridende kriminalitet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I forbindelse med dansk politis intensiverede operative samarbejde med svensk politi, b.la. i forbindelse med etableringen af Grænsecenter Øresund og den midlertidige grænsekontrol, har der været afviklet en række møder mellem svensk og dansk politi vedrørende nye tendenser inden for organiseret og grænseoverskridende kriminalitet. Rigspolitiet vurderer, at disse møder har været særdeles udbytterige i forhold til videns- og erfaringsveksling. På den baggrund foreslår Rigspolitiet at afholde et seminar for de nordiske landes retshåndhævende myndigheder om nye og komplekse udfordringer med grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Et sådant seminar vil kunne bidrage til at styrke samarbejdet på tværs af landene, dels gennem udveksling af viden om tendenser og ”best practice” for indsatser, dels ved at opbygge det professionelle netværk mellem fagpersoner på tværs af landegrænserne.

Senast uppdaterad:
2022-05-19 09:04