Side event COSP 15 for CRPD - Indigenous persons with disabilities, challenges to equal rights

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I 2022 har Norge ordførerskal i Nordisk ministerråd, og leder funksjonshinderrådet. I den anledning vil Bufdir arrangere et side event på CODP 15 for CRPD. Et grunnleggende prinsipp i FNs bærekraftsmål er at alle skal med i bærekraftsløftet. Målene skal realiseres på lik linje for hele befolkningen. personer med funksjonsnedsettelse og utfolksbakgrunn kan oppleve spesifikke utfordringer. Det er en risiko for sammensatt og interseksjonell diskriminering. I tillegg kan det avhengighet av velferdstjenester utfordre mulighetne til å beholde og vedlikeholde identiteten som utfolk, og beholde kultur og levesett. CRPD pålegger statene en plikt til å respektere funksjonshemmedes rett til selvbestemmelse (art. 3) og respektere personers integritet (art. 17). Personer med funksjonsnedsettelse skal få mulighet til å utvikle og vedlikeholde sin kulturelle identitet på lik linje med andre.

Senast uppdaterad:
2023-01-30 11:17