Nordiskt seminarium om bekämpning av människohandel

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets syfte är att organisera ett expertseminarium om bekämpning av människohandel under Finlands ordförandeskap av Nordiska Ministerrådet 2021. I seminariet ska experter som myndigheter och företrädare för det civila samhället från nordiska länder sammanträdas för en dag för att diskutera och utbyta bästa praxis för att bekämpa och förhindra människohandel. Seminariets mål är att deltagarna från olika länder kan lära av varandra genom att utbyta erfarenheter och sprida kunskaper ur en praktisk synvinkel. Projektets långsiktiga mål är att seminariet är till nytta för deltagare för att utveckla praxis i sina hemländer. Samtidigt handlar det om att effektivisera samarbete mellan nordiska länder i arbete mot människohandel. Seminariets resultat ska sammanställas i en skriftilg rapport. Projektet genomförs av justitieministeriet i samarbete med inrikesministeriet och utrikesministeriet.

Senast uppdaterad:
2021-01-25 17:33