Nordisk portal om helseforskningsetikk

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Som del av implementeringen av Norges formannskapsprosjekt Nordisk forskningssamarbeid for bedre helse skal det etableres en felles nordisk informasjonsportal om etisk godkjenning. Det skal utvikles og driftes en nettside med informasjon om regelverk og saksbehandling i de nordiske landene. Det skal etableres en ekspertgruppe bestående av personer med kompetanse og kjennskap til regelverk, praksis og søknadsprosedyrer i det enkelte nordiske lands komitesystem.

Senast uppdaterad:
2022-09-13 13:36