Likestilt arbeidsliv

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektet er en konferanse, supplert med informasjons-/inspirasjonsmateriell. Formålet er å spre kunnskap om hvorfor det er behov for å arbeide med å motvirke kjønnssegregering i arbeidslivet, inspirere til og gi eksempler på hvordan man kan arbeide med dette, og engasjere nordiske myndgheter til politiske løsninger og prioriteringer. Målgruppen er særlig beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå innenfor skole- og utdanningssektoren, og andre sektorer/næringer i det offentlige og private der kjønnsdelingen er skjev i de nordiske landene. Også partene i arbeidslivet er en viktig målgruppe. Konferansen vil legge vekt på et framtidsrettet arbeidsmarked.

Senast uppdaterad:
2023-03-07 13:36