13th Nordic Public Health Conference

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den 13: e nordiska folkhälsokonferensen ”Hälsa och välbefinnande för alla - på väg mot framtiden” är en plattform för människor som arbetar med folkhälsa på alla nivåer i Norden. På konferensen kan de dela kunskap, erfarenhet och kultivera professionella relationer och nätverk inom området folkhälsa. Konferensen kommer att täcka ämnen som hälsa i alla policydokument, hälsokunskap, kommersiella faktorer för hälsa och målen för hållbar utveckling, liksom de effekter sociala medier har på hälsa och välbefinnande, mental hälsa och livskvalitet. På grund av världshändelser kommer den att omfatta nordisk folkhälsosvar på koronapandemin.Vi hoppas få tillräckliga representanter från alla de nordiska länderna för att säkerställa överföring av kunskap och en känsla av enhet som det nordiska samarbetet och samhället erbjuder. Konferensen kommer att betona bästa praxis och metoder som har varit framgångsrika i de nordiska länderna. Konferensen själv ska vara en hälsofrämjande upplevelse.

Senast uppdaterad:
2023-01-12 15:35