MR-S: Politiskt prioriterat tema 2019–2021: ”Sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, med särskild fokus på äldre brukare och patienter”

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets syfte är att göra en kartläggning och sprida kunskap och erfarenheter avseende arbetet med att åstadkomma mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, bl.a. för äldre brukare och patienter i de nordiska länderna.

Senast uppdaterad:
2023-02-01 11:01