Nordisk seminar om rusmiddelforebygging

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk konferanse om rusmiddelforebygging skal arrangeres i løpet av høsten 2022 (mulig september 2022). Dette kan legge grunnlag for et styrket nordisk samarbeid om kunnskapsbaserte og virkningsfulle rusmiddelforebyggende tiltak. Konferansen vil presentere utfordringer og nye perspektiver og initiativer på forbygging i de nordiske landene, sett i lys av vår digitale tidsalder. Konferansen vil blant annet gi en beskrivelse av hva som kjennetegner dagens ungdomskultur i Norden, med et særlig fokus på bruk av rusmidler. Virkningsfulle forebyggingsinitiativer i de nordiske landene vil bli presentert. I tillegg vil det være en diskusjon om utfordringer i bruk av digitale/sosiale medier og markedsføring av rusmidler gjennom slike medier og hvilken betydning det har for rusmiddelforebygging. Det planlegges for et fysisk seminar, men dette vil kunne endres til et digitalt seminar.

Senast uppdaterad:
2023-04-26 15:56