Bærekraftige livsstiler. Kunnskaps- og diskusjonsgrunnlag til CSW66

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar. I Norden har vi bland de högsta ekologiska fotavtrycken i världen. Ohållbara konsumtionsvanor i de nordiska länderna innebär en stor gemensam utmaning. Köns- eller jämställdhetsaspekter har hittills inte ingått i arbetet för bättre klimat, miljö och hållbarhet i någon större grad trots att det finns relevanta samband. Det gör det angeläget att lyfta genusperspektiv i förhållande till dessa områden.

Senast uppdaterad:
2022-12-18 14:50