En studie av kvinnor i och omkring våldsbejakande miljöer

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projeketet utgörs av två delar, dels en empirisk studie av kvinnor i och omkring våldsbejakande miljöer, dels en nordisk forskar-workshop om kvinnors roll i våldsbejakande miljöer. Den empiriska studien bygger på analyser av en databas över våldsbejakande extremister i Sverige, placerad vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Inbjudan till workshop kommer att riktas till starka forskare och forskargrupper i Norden som bedriver empirisk forskning om våldsbejakande extremism.

Senast uppdaterad:
2021-10-08 09:04