Legemidler til barn i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Flere viktige legemidler for barn markedsføres ikke i våre nordiske land. Det gjelder særlig legemidler til de yngste barna, slik som tabletter med lav styrke, miksturer og andre legemiddelformer tilpasset barn. Det begrensede markedet i hvert enkelt land bidrar trolig til at viktige legemidler til barn ikke søkes markedsført, eller avregistreres. Prosjektet vil kartlegge mulighetene for et tettere samarbeid mellom de nordiske myndighetene rundt tiltak og strategier for å etablere og opprettholde markedsføring av viktige produkter. Et koordinert nordisk samarbeid på dette området vil kunne bidra til å gjøre Norden til et mer attraktivt legemiddelmarked og dermed sikre stabil markedsføring av et bredere utvalg viktige legemidler til barn.

Senast uppdaterad:
2023-06-28 09:26