IFI - Uformel sprogindlæring i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Vad är informell språkinlärning och hur kan vi uppskatta dess värde för integrationen av invandrare i de nordiska länderna? Syftet med projektet är att samla organisationer som stöder integrationen av invandrare för två konferenser om informell språkinlärning för denna grupp. Civilsamhället gör stora insatser med och utan stöd från myndigheter som t ex språkkaféer och läxhjälp. Sedan en tid finns det nya typer av initiativ. Vad kan man lära sig av den framgångsrika lanseringen i Sverige (UR, SVT) och Finland (Yle) av det prisbelönta medieformatet Språkplay? Kan detta format anpassas också för andra nordiska länder? I projektet ingår att utveckla och testa nya prototyper för massmedieintegrerad digital språkinlärning för ytterligare tre nordiska länder

Senast uppdaterad:
2023-12-20 15:36