Implementing the Water Framework Directive in the Nordic countries: successes and challenges, WFD

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den tiende nordiske konferansen om implementering av EUs rammedirektiv for vann vil bli avholdt i Reykjavik, Island 30. August – 1. September, 2022. Konferansene arrangeres annethvert år av Finland, Sverige, Norge, Danmark, Åland og Island. Målet er å styrke det nordiske samarbeidet, dele kunnskap og koordinere gjennomføringen av EUs vannrammedirektiv. Etter konferansen blir en rapport publisert som oppsummerer temaer, presentasjoner og diskusjoner som har foregått for å fremme felles nordiske interesser innen vannforvaltning

Senast uppdaterad:
2022-12-20 11:18