Ekspertseminar om implementering av CRPD

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I 2022 har Norge ordførerskapet i Nordisk ministerråd, og leder funksjonshinderrådet.I denne forbindelse vil Bufdir arrangere et ekspertseminar om CRPD den 25. mars 2022. Det norske ordførerskapet ønsker å sette søkelys på nasjonale innsatser som er særlig viktige for å sikre likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Seminaret vil omhandle temaene endringer i nasjonal rett i lys av CRPD, lokal gjennomføring av konvensjonen og art. 19 om retten til å delta i samfunnet. Orførerskapet ønsker kunnskap og deling av informasjon om hvordan landene i Nordisk råd jobber og bør jobbe nasjonalt med å gjennomføre forpliktelsene som følger av CRPD.

Senast uppdaterad:
2023-04-26 10:02