The future of our cities - Challenges and solutions in the Nordic region and internationally

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Att tala om klimatförändringar har flyttats från att vara ett rent vetenskapligt samtalsämne och har blivit en påtaglig del av vardagen. Det här projektet strävar efter att organisera tre evenemang där experter inom klimatförändringar, arkitekter, urbanister, konstnärer och aktivister kommer att mötas för att diskutera och skapa en gemensam agenda för våra framtida städer, särskilt inom den nordiska kontexten. Dessa samtal kommer att bidra till ett holistiskt mål som förenar olika sociala och politiska utmaningar. Projektet kommer att utnyttja expertpoolen från 10 europeiska universitet och icke-akademiska experter, som under maj-juni i Stockholm träffas, inom Marie Curie Horizon 2020-utbytesprojektet "SOS Climate Waterfronts".

Senast uppdaterad:
2023-10-06 13:58