Inspiring Action for Change through Dialogue between the Nordic nations and Australia

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Australia Institutes Nordic Policy Center kommer att samarbeta med alla fem nordiska länder för att leverera ett webbseminarium och poddserie i fem avsnitt, som bygger på framgången med boken Nordic Edge: Policy Possibilities for Australia. Varje avsnitt kommer att ta itu med en aktuell policyfråga; grönare industri, jämlik utbildning, jämställdhet, mångsidiga och ansvarsfulla medier och hållbara städer. Med hjälp av institutets webinar och podcastexpertis, och interna studio- och produktionskapacitet – kommer webbseminarierna att ge en högprofilerad plattform för experter från båda regionerna att utforska nordisk policy och de spännande möjligheter de ger för att övervinna Australiens till synes svårlösta problem.

Senast uppdaterad:
2023-08-23 10:09