Exploring domestic tourism in the Nordics

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den inhemska turismens roll har ökat under covid-19-pandemin på grund av kraftiga restriktioner för internationella ankomster. Den oväntade krisen har krävt flexibilitet från turistföretag och förmåga att uppdatera sitt utbud för att bättre möta de inhemska resenärernas efterfrågan. Det uppskattas att återöppnandet av resande och turism kommer att börja från de närliggande marknaderna. I nordiska sammanhang skulle detta kunna innebära en ökad roll för inhemsk turism och turism i närliggande regioner, t.ex. gränsregioner mellan de nordiska länderna. Dessutom förutspår vissa att den inhemska turismens popularitet kommer att fortsätta att öka under de kommande åren på grund av den ökande efterfrågan på mer hållbara turisttjänster.

Senast uppdaterad:
2022-02-11 14:33